ezXplain

Prosecutor: Kidnapped Ohio women kept diaries