ezXplain

On Syria, Obama eyeing ‘shot across the bow’