ezXplain

Sources: Obama settles on Pentagon chief